Kompresory bezolejowe — w jakich branżach się sprawdzą

Kompresory bezolejowe — w jakich branżach się sprawdzą

Sprężarki bezolejowe dostarczają wysokiej czystości sprężone powietrze, które jest wymagane w wielu branżach gospodarki. Jak działają kompresory bezolejowe? Jakie są ich zalety i w jakich gałęziach przemysłu są powszechnie wykorzystywane?  Zasada działania i zalety sprężarek bezolejowych Sprężarki bezolejowe to urządzenia, w których nie ma bezpośredniego kontaktu między sprężonym powietrzem a olejem smarującym. Zasada działania sprężarek

Sprężarki bezolejowe dostarczają wysokiej czystości sprężone powietrze, które jest wymagane w wielu branżach gospodarki. Jak działają kompresory bezolejowe? Jakie są ich zalety i w jakich gałęziach przemysłu są powszechnie wykorzystywane? 

Zasada działania i zalety sprężarek bezolejowych

Sprężarki bezolejowe to urządzenia, w których nie ma bezpośredniego kontaktu między sprężonym powietrzem a olejem smarującym. Zasada działania sprężarek bezolejowych opiera się na technologii, która eliminuje konieczność stosowania oleju jako środka smarnego i zapewnia sprężone powietrze wolne od cząstek olejowych.

Sprężarki bezolejowe występują w formie sprężarek śrubowych bezolejowych i bezolejowych sprężarek tłokowych. W przypadku sprężarek śrubowych bezolejowych w konstrukcji uwzględnia się specjalne powłoki, uszczelnienia i materiały, które zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi między wirnikami śrubowymi a powietrzem. Powietrze jest sprężane pomiędzy wirnikami śrubowymi, a powierzchnie robocze są tak wykonane, aby minimalizować tarcie i zapewnić skuteczne sprężanie bez potrzeby smarowania olejem. Z kolei w sprężarkach tłokowych bezolejowych zastosowano specjalne materiały i uszczelnienia, które eliminują konieczność stosowania oleju smarującego w cylindrach. Cylindry są pokryte specjalnymi powłokami (często teflonowymi) i uszczelniane materiałami, które minimalizują tarcie i zapewniają odpowiednie uszczelnienie bez potrzeby smarowania. W obu wypadkach do instalacji sprężonego powietrza tłoczone jest medium wolne od cząstek olejowych.

Warto zauważyć, że choć sprężarki bezolejowe eliminują potrzebę stosowania oleju smarującego, nadal wymagają konserwacji, takiej jak regularna kontrola uszczelnień i powłok, oraz czyszczenie i wymiana filtrów powietrza. Ponadto, w przypadku niektórych zastosowań lub specyficznych wymagań, może być konieczne zastosowanie dodatkowych systemów filtracji lub separacji kondensatu w celu odpowiedniego uzdatnienia, w tym usunięcia wilgoci z powietrza sprężonego.

Sprężarki bezolejowe mają kilka zalet, takich jak eliminacja ryzyka zanieczyszczenia olejem sprężonego powietrza, eliminacja konieczności zakupu, uzupełniania i utylizacji oleju smarującego, a także niższe koszty eksploatacyjne związane z olejowymi systemami smarowania. Jednakże, zastosowanie sprężarek bezolejowych może być ograniczone w niektórych zastosowaniach, gdzie wymagane jest stosowanie oleju w celu smarowania, chłodzenia lub ochrony składników systemu. Dlatego przed podjęciem decyzji o zastosowaniu sprężarki bezolejowej warto dokładnie rozważyć specyficzne wymagania i warunki pracy.

Gdzie wykorzystywane są kompresory bezolejowe?

Kompresory bezolejowe są stosowane w różnych branżach i aplikacjach, w których czystość powietrza i eliminacja ryzyka zanieczyszczenia olejem są kluczowe. Docenia je szczególnie branża spożywcza, farmaceutyczna, elektroniczna, lakiernicza czy chemiczna oraz usługi stomatologiczne. 

W przemyśle spożywczym w procesach wytwórczych konieczne jest zachowanie wysokiej higieny i czystości, które zagwarantują przydatność produktów do spożycia. To dlatego sprężarki bezolejowe w tej branży są szeroko stosowane w procesach takich jak pakowanie, suszenie, czyszczenie, mieszanie czy rozpylanie substancji spożywczych. W branży farmaceutycznej kompresory bezolejowe są niezbędne do dostarczania czystego sprężonego powietrza do różnych zastosowań, takich jak napędzanie urządzeń, mieszanie substancji, czyszczenie i sterylizacja. Gwarantuje to otrzymanie produktów bez zanieczyszczeń. W elektronice czystość powietrza ma kluczowe znaczenie, a zastosowanie sprężarek bezolejowych sprzyja ochronie delikatnych elementów elektronicznych przed zanieczyszczeniami olejowymi. Kompresory bezolejowe zapewniają czyste medium do zasilania narzędzi i urządzeń, takich jak układy montażowe czy narzędzia pneumatyczne. W branży lakierniczej sprężarki bezolejowe stosuje się w celu uzyskania wysokiej jakość powierzchni lakierniczej. Urządzenia eliminują ryzyko zanieczyszczenia lakieru olejem i zapewniają czyste powietrze sprężone do natrysku lakieru, minimalizując możliwość defektów powierzchni lakierowanej.

Kompresory bezolejowe są powszechnie używane w gabinetach stomatologicznych do dostarczania czystego i bezpiecznego powietrza sprężonego do narzędzi stomatologicznych, takich jak piaskarki, dmuchawy, zestawy do odsysania czy turbinowe wiertła. Eliminują one ryzyko zanieczyszczenia powietrza drobnymi cząstkami oleju, które mogłyby być wprowadzone do jamy ustnej pacjenta. W przemyśle chemicznym kompresory bezolejowe stosuje się w procesach, gdzie obecność oleju może być niebezpieczna lub niepożądana. Sprężarki zapewniają sprężone powietrze wolne od oleju do różnych procesów chemicznych, m.in. mieszania, reakcji chemicznych czy ciśnieniowych badań i testów.

Warto podkreślić, że konkretny wybór kompresora bezolejowego zależy od specyficznych wymagań aplikacji i branży. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu kompresora bezolejowego, zawsze należy skonsultować się z producentem, dostawcą kompresorów lub specjalistą w danej dziedzinie, aby upewnić się, że spełnia on odpowiednie standardy czystości powietrza i jest odpowiedni dla konkretnej aplikacji.

Zobacz również