Kategorie nośników według normy ISO/IEC 21964 i towarzyszące im stopnie bezpieczeństwa – krótki przegląd

Kategorie nośników według normy ISO/IEC 21964 i towarzyszące im stopnie bezpieczeństwa – krótki przegląd

Chcesz niszczyć dokumenty, płyty CD czy te mikrofilmy zawierające ważne informacje zgodnie z prawem i tak, aby nie dostały się w niepowołane ręce? Sprawdź kategorie nośników danych według normy ISO/IEC 21964 i powiązane z nimi stopnie bezpieczeństwa i zadbaj o prawidłową utylizację informacji. Norma ISO/IEC 21964 – kategorie nośników danych  Wynikająca z zapisów normy DIN

Chcesz niszczyć dokumenty, płyty CD czy te mikrofilmy zawierające ważne informacje zgodnie z prawem i tak, aby nie dostały się w niepowołane ręce? Sprawdź kategorie nośników danych według normy ISO/IEC 21964 i powiązane z nimi stopnie bezpieczeństwa i zadbaj o prawidłową utylizację informacji.

Norma ISO/IEC 21964 – kategorie nośników danych

 Wynikająca z zapisów normy DIN 66399, norma ISO/IEC wyodrębnia sześć kategorii nośników danych. Kryterium podziału stanowi w tym przypadku format, w jakim występują zawarte na nośnikach informacje.

1.Kategoria P – informacje przekazane w oryginalnym rozmiarze. Zalicza się do nich:

 • papier,
 • inne formy drukowane,
 • filmy rentgenowskie.

2.Kategoria O – optyczne nośniki danych, czyli:

 • CD,
 • DVD,
 • Blu-ray.

3.Kategoria T – magnetyczne nośniki danych, takie jak:

 • dyskietki,
 • karty z paskiem magnetycznym.

4.Kategoria H – dyski twarde HDD, które posiadają magnetyczne nośniki pamięci.

5.Kategoria F – informacje w pomniejszonym rozmiarze, np.:

 • mikrofilmy,
 • klisze.

6.Kategoria E – elektroniczne nośniki danych, w tym:

 • USB,
 • karty chip,
 • dyski twarde (ale jedynie półprzewodnikowe SSD).

Norma ISO/IEC 21964 zakłada, że informacji nie da się oderwać od jej nośnika. W efekcie definiuje zasady niszczenia dokumentów, płyt CD i czy też mikrofilmów, uwzględniając nie tylko rodzaj zawartych na nich danych, ale również kategorię nośnika. Stosowanie się do nich gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa informacji podczas całego procesu utylizacji.

Jakie stopnie bezpieczeństwa towarzyszą kategoriom nośników? Krótki przegląd

 ISO/IEC 21964 dzieli każdą kategorię nośników danych na siedem stopni bezpieczeństwa. Im wyższy stopień (w skali od 1 do 7, gdzie 1 to najniższy, a 7 – najwyższy stopień), tym większą ochroną objęte są dane, gdyż ich nośniki podlegają bardziej restrykcyjnym zasadom niszczenia, np. są cięte na mikrościnki.

Dzięki stopniom bezpieczeństwa można łatwiej dopasować sprzęt niszczący nie tylko do kategorii nośników danych, ale również tajności informacji (klasy ochrony). Oto jak wskazania normy ISO/IEC 21964 wyglądają w praktyce.

Stopień bezpieczeństwa Kategorie nośników
Kat. P Kat. O Kat. T Kat. E Kat. F Kat. H
Stopień 1 P-1 O-1 T-1 E-1 F-1 H-1
  szerokość paska maks. 12 mm powierzchnia ścinka maks. 200 mm2 mechanicznie niesprawny mechanicznie/elektronicznie niesprawny powierzchnia ścinka maks. 160 mm2 mechanicznie/elektronicznie niesprawny
Stopień 2 P-2 O-2 T-2 E-2 F-2 H-2
  szerokość paska maks. 6 mm powierzchnia ścinka maks. 800 mm2 powierzchnia ścinka maks. 2000 mm2 pocięty na części powierzchnia ścinka maks. 30 mm uszkodzony
Stopień 3 P-3 O-3 T-3 E-3 F-3 H-3
  powierzchnia ścinka maks. 320 mm2 powierzchnia ścinka maks. 160 mm2 powierzchnia ścinka maks. 320 mm2 powierzchnia ścinka maks. 160 mm2 powierzchnia ścinka maks. 10 mm2 zdeformowany
Stopień 4 P-4 O-4 T-4 E-4 F-4 H-4
  powierzchnia ścinka maks. 160 mm2 powierzchnia ścinka maks. 30 mm2 powierzchnia ścinka maks. 160 mm2 powierzchnia ścinka maks. 30 mm2 powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm2 wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm2
Stopień 5 P-5 O-5 T-5 E-5 F-5 H-5
  powierzchnia ścinka maks. 30 mm2 powierzchnia ścinka maks. 10 mm2 powierzchnia ścinka maks. 30 mm2 powierzchnia ścinka maks. 10 mm2 powierzchnia ścinka maks. 1 mm2 wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm2
Stopień 6 P-6 O-6 T-6 E-6 F-6 H-6
  powierzchnia ścinka maks. 10 mm2 powierzchnia ścinka maks. 5 mm2 powierzchnia ścinka maks. 10 mm2 powierzchnia ścinka maks. 1 mm2 powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm2 wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm2
Stopień 7 P-7 O-7 T-7 E-7 F-7 H-7
  powierzchnia ścinka maks. 5 mm2 powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm2 powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm2 powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm2 powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm2 wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm2

 Niszczenie nośników danych powinno odbywać się nie tylko zgodnie z prawem, ale również w taki sposób, aby zawarte na nich informacje nie mogły zostać odtworzone przez osoby niepowołane. Ułatwia to stosowanie się do normy ISO/IEC 21964. Z tego względu warto znać jej zapisy.

źródło: ESSI niszczenie dokumentów

Zobacz również