Czy nieszczelności w układzie sprężonego powietrza są problemem?

Czy nieszczelności w układzie sprężonego powietrza są problemem?

Nieszczelność w układzie sprężonego powietrza prowadzi bezpośrednio do strat energii. Wraz z rosnącymi cenami prądu warto wiedzieć, skąd biorą się wycieki na sieci i jak im przeciwdziałać.  Skąd biorą się nieszczelności w układach sprężonego powietrza? Nieszczelności w układach sprężonego powietrza mogą wynikać z wielu czynników, zarówno związanych z samym systemem, jak i jego użytkowaniem. Najczęstszą

Nieszczelność w układzie sprężonego powietrza prowadzi bezpośrednio do strat energii. Wraz z rosnącymi cenami prądu warto wiedzieć, skąd biorą się wycieki na sieci i jak im przeciwdziałać. 

Skąd biorą się nieszczelności w układach sprężonego powietrza?

Nieszczelności w układach sprężonego powietrza mogą wynikać z wielu czynników, zarówno związanych z samym systemem, jak i jego użytkowaniem. Najczęstszą przyczyną wycieków na sieci są uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia, wgniecenia, korozja lub zużycie uszczelek. Prowadzą one do nieszczelności w rurach, zbiornikach, zaworach lub innych częściach układu sprężonego powietrza. Wycieki medium roboczego mogą również powstawać w wyniku niewłaściwego montażu lub niepoprawnego połączenia elementów układu, takich jak rury, przewody, złącza czy uszczelki.

Wraz z pracą układu sprężonego powietrza procesom degeneracyjnym podlegają wszystkie elementy systemu. W rezultacie nieszczelność w układach sprężonego powietrza jest także konsekwencją starzenia się materiałów. Gumowe lub plastikowe uszczelki starzeją się, co wpływa na  pogorszenie swoich właściwości uszczelniających, a co za tym idzie na powstawanie nieszczelności. Także niewłaściwa konserwacja oraz brak regularnych przeglądów i serwisów, może prowadzić do pogorszenia stanu uszczelek i innych elementów układu, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia nieszczelności. 

Warto także podkreślić, że wycieki mogą nasilać się wraz z charakterystyką pracy całego systemu. Działanie układu sprężonego powietrza przy zbyt wysokim ciśnieniu będzie powodować nadmierną siłę na uszczelkach i połączeniach, co z kolei będzie prowadzić do ich szybszego zużycia, uszkodzenia i nieszczelności. Na szczelność układu będą miały także wpływ wibracje generowane przez sprężarki lub inne urządzenia w układzie. Mogą one powodować rozluźnienie połączeń i prowadzić do nieszczelności. Wpływ na szczelność układu ma także wysokie obciążenie temperaturowe, które będzie skutkować zmiękczaniem lub deformacją materiałów uszczelniających. Nie bez wpływu na szczelność układu pozostają czynniki zewnętrzne, takie jak uderzenia, skrajne warunki pogodowe czy działanie substancji chemicznych. Mogą one prowadzić do uszkodzeń i nieszczelności w układzie sprężonego powietrza.

Aby zapobiec nieszczelnościom, ważne jest regularne monitorowanie stanu układu, przeprowadzanie przeglądów i konserwacji oraz szybki serwis sprężarek w przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek. Dodatkowo, w minimalizacji ryzyka nieszczelności może pomóc dbałość o właściwe projektowanie i montaż układu, a także stosowanie wysokiej jakości materiałów i komponentów.

Jakie są skutki wycieków z układu sprężonego powietrza? 

Wycieki z układu sprężonego powietrza mogą mieć szereg negatywnych skutków, zarówno ekonomicznych, jak i operacyjnych dla zakładu, w którym wykorzystywane jest sprężone powietrze. Najpoważniejszym skutkiem jest wysoki i nieuzasadniony wzrost kosztów eksploatacji. Wycieki powietrza z układu sprężonego powietrza powodują, że kompresory zmuszone są do dłuższej i cięższej, która pozwala  utrzymać wymagane ciśnienie. Prowadzi to bezpośrednio do zwiększenia kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Jednocześnie wycieki przekładają się dosłownie na ulatnianie się energii w postaci uciekającego z układu sprężonego powietrza, które w ten sposób nie może być wykorzystane w procesie produkcji. 

Nieszczelności w systemie sprężonego powietrza prowadzą do spadku wydajności systemu. W rezultacie sprężarka musi pracować bardziej intensywnie, nadrabiając powstałe w wyniku wycieków braki. Prowadzi to bezpośrednio do zwiększenia poboru energii elektrycznej i wyższych kosztów eksploatacyjnych. 

Warto wycieki powietrza mogą czasami prowadzić do nagłych spadków ciśnienia w układzie, co z kolei będzie wpływać na działanie innych urządzeń lub procesów zasilanych sprężonym powietrzem. W rezultacie taki spadek ciśnienia może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników lub środowiska.

W sumie wycieki z układu sprężonego powietrza mają negatywny wpływ zarówno ekonomiczny, jak i operacyjny na działalność firm. Dlatego też ważne jest monitorowanie, wykrywanie i szybka naprawa wszelkich nieszczelności, co pozwala zminimalizować ich skutki. Dodatkowo regularne przeglądy i konserwacja układu sprężonego powietrza mogą pomóc w zapobieganiu wyciekom i utrzymaniu jego optymalnej wydajności.

źródło: AG Kompressoren kompresory i sprężarki

Zobacz również