Transport kolejowy versus obsługa małych partii ładunków

Transport kolejowy versus obsługa małych partii ładunków

Kolej od lat jest jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań pod kątem transportu towarów. Jest to kompleksowa i korzystna cenowo metoda, która zapewnia swobodny transfer ładunków na arenie międzynarodowej i międzykontynentalnej. Dzięki swojej specyfikacji transport kolejowy oferuje całkowitą dowolność pod kątem rodzaju przewożonego ładunku, a także jego ilości. Wśród najczęściej przewożonych towarów wyróżnia się transporty drobnicowe

Kolej od lat jest jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań pod kątem transportu towarów. Jest to kompleksowa i korzystna cenowo metoda, która zapewnia swobodny transfer ładunków na arenie międzynarodowej i międzykontynentalnej. Dzięki swojej specyfikacji transport kolejowy oferuje całkowitą dowolność pod kątem rodzaju przewożonego ładunku, a także jego ilości. Wśród najczęściej przewożonych towarów wyróżnia się transporty drobnicowe oraz całoładunkowe. Cykliczność wykonywanych przewozów to także doskonała możliwość na regularny przewóz i obsługę małych partii ładunków.

Transport kolejowy – zalety

W przypadku pozyskiwania towarów z zagranicznych rynków kolej staje się niezwykle atrakcyjną formą przewozu. Bezpieczeństwo związane z transportem ładunku oraz atrakcyjny koszt stanowi ciekawą alternatywę dla powszechnie stosowanych form przewozu. Odpowiednie zarządzanie gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie może rodzić kilkunastoprocentowe zyski dla firmy. To z kolei pozwala umocnić pozycję na tle konkurencji.

By w pełni zoptymalizować łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie należy ujednolicić politykę dostaw. Jednym ze sposobów jest obsługa małych partii ładunków za pośrednictwem kolei. Według statystyk to właśnie transport kolejowy z roku na rok rośnie w siłę. Ogromna dysproporcja związana z transportem towarów sprawia, że dotychczasowy lider – transport ciężarowy – zostaje stopniowo wypierany na rzecz transferów ładunkowych w oparciu o szlaki kolejowe. Korzystanie z rozwiązań, jakie oferuje kolej, jest nie tylko opłacalne, ale i konkurencyjne względem wspomnianego wcześniej lidera. Działania między innymi Unii Europejskiej dążą do zmniejszenia wspomnianej wcześniej dysproporcji. Dzięki temu z biegiem czasu zaczęto wdrażać tak zwane przewozy rozproszone. W praktyce oznacza to przewóz mniejszych partii towarów w wagonie lub grupie pozostałych wagonów wchodzących w skład pociągu. Niski koszt realizacji usługi, szybki termin realizacji oraz dowolność związana z rodzajem transportowanego towaru oraz jego ilością zachęca do skorzystania z możliwości oferowanych przez kolej.

Transport kolejowy – przyszłość branży transportowej

Z biegiem lat kolej zaczyna stopniowo wypierać pozostałe formy transportu. Jest to sprawdzone rozwiązanie, które sprawdza się przy przewozach  międzykontynentalnych oraz międzynarodowych. Nowoczesne ekspresowe pociągi towarowe zapewniają cykliczność dostaw, która zachęca do nawiązywania nowych kooperacji handlowych.

Do zalet związanych z transportem kolejowym zaliczyć można także dowolność związaną z przewożonym towarem. W zależności od charakterystyki danego ładunku wagony oferują optymalne warunki niezbędne do transportu danej grupy produktów. Łańcuch dostaw, który jest bezpośrednio powiązany z funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa, dzięki korzystaniu z usług, jakie oferuje kolej, pozwala generować spore oszczędności. Odpowiednia analiza kosztów i procesów transportowych w firmie to rozwiązanie pozwalające na bieżąco uzupełniać stany magazynowe danego towaru. Ciągły postęp technologiczny oraz rozwijająca się infrastruktura kolejowa pozwala czerpać dodatkowe korzyści związane z procesami transportowymi.

Udział transportu szynowego odgrywa niezwykle istotną rolę również pod kątem transportu multimodalnego. Jego istotą jest organizowanie usługi transportowej, która wykorzystuje minimum dwa środki transportu. W ten sposób zyskuje się realną oszczędność czasu i kosztów, jakie musi ponieść zleceniodawca usługi. Nie da się ukryć, że z roku na rok udział kolei w ogólnej wymianie towarowej zaczyna się umacniać. Korzyści, jakie oferują ekspresowe pociągi towarowe, zachęcają do skorzystania z oferowanych usług. Na uwagę zasługuje także elastyczność. Transport szlakami kolejowymi to także przewóz małych partii ładunków, które dzięki wspomnianej wcześniej regularności wykonywanych połączeń pozwalają zmodernizować łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie.

Źródło: Symlog Warszawa – spedycja międzynarodowa

Zobacz również