Ścielenie kurnika – jak wybrać dobrą ścielarkę?

Ścielenie kurnika – jak wybrać dobrą ścielarkę?

Ściółkowanie zapewnia higieniczne i odpowiednie warunki hodowli. Podłoże pozbawione wierzchniej warstwy, nadającej się do szybkiej wymiany, nie spełniałoby swojego zadania, z uwagi na gromadzenie się na nim zanieczyszczeń, przenoszenie ich przez poruszające się zwierzęta, łatwo zachodzące procesy gnilne i rozwój bakterii chorobotwórczych. Zapewnienie podłożu ściółki, czyli materiału dodatkowego, wchłaniającego i neutralizującego niebezpieczeństwa jest najlepszym krokiem

Ściółkowanie zapewnia higieniczne i odpowiednie warunki hodowli. Podłoże pozbawione wierzchniej warstwy, nadającej się do szybkiej wymiany, nie spełniałoby swojego zadania, z uwagi na gromadzenie się na nim zanieczyszczeń, przenoszenie ich przez poruszające się zwierzęta, łatwo zachodzące procesy gnilne i rozwój bakterii chorobotwórczych. Zapewnienie podłożu ściółki, czyli materiału dodatkowego, wchłaniającego i neutralizującego niebezpieczeństwa jest najlepszym krokiem do utrzymania czystości i higienicznych warunków bytowania drobiu.

Właściwości słomy jako podłoża

Podłoże ze słomy, czyli produktu w pełni naturalnego, sprawdza się przy wszystkich zwierzętach hodowlanych, a w przypadku hodowli drobiu jest wręcz idealne z uwagi na swoiste właściwości utrzymywania odpowiedniej temperatury i wilgotności oraz ograniczenie możliwości rozwoju drobnoustrojów i pleśni – a tym samym rozwój chorób wśród hodowanych kur.

Czym jest ścielarka do kurnika?

Ścielenie, czyli rozkładanie słomy na podłożu, po którym poruszają się zwierzęta hodowlane, w przypadku profesjonalnych hodowli prowadzonych na szeroką skalę byłoby niezwykle czasochłonne i wymagające włożenia sporego wysiłku – szczególnie wykonywane ręcznie. Dlatego też stworzono urządzenia, które zmechanizowały proces rozkładania ściółki, czyli odpowiednio przygotowanej słomy, która przeznaczona do ścielenia musi posiadać odpowiednie parametry.

Ścielarka do kurnika jest urządzeniem mechanicznym, które zajmuje się rozdrabnianiem i pocięciem uszykowanej słomy, by ta spełniała narzucone przez gospodarza parametry. Słoma w postaci kostek lub balotów pobierana jest przez ścielarkę, mielona na drobniejsze fragmenty, a następnie równomiernie rozrzucana, za pomocą specjalistycznej łopaty po wskazanym obszarze, który wynosić może kilka metrów.

Jaką ścielarkę wybrać?

Z uwagi na różne rodzaje kurników, a przede wszystkim na ich rozmiary, ścielarka powinna być dobierana indywidualnie, z uwzględnieniem zmiennych parametrów pracy.

Podczas doboru urządzenia zwrócić należy uwagę na jej funkcje. Ścielarka w podstawowej wersji sama rozdrabnia słomę. Istnieją również wersje, które przygotowane są do ścielenia wcześniej przygotowanym pelletem słomianym.

Ścielarka jest urządzeniem towarzyszącym, dlatego swoimi parametrami powinna być dopasowana do maszyny, która będzie kierowała jej pracą i poruszaniem się. Przy zakupie należy wziąć pod uwagę udźwig urządzenia prowadzącego (np. ciągnika) oraz sposób montażu ścielarki – czy jest ona podwieszana do ciągnika, czy należy ją obsługiwać przy pomocy ładowarki teleskopowej.

Bardzo ważnym aspektem jest powierzchnia, jaka ma być przez ścielarkę obsługiwana. Z tego względu powinniśmy zapoznać się z wymiarami urządzenia, pojemnością zbiornika na ściółkę, wielkością łopaty wyrzucającej oraz szacowaną powierzchnię obsługiwaną podczas jednego ruchu łopaty. Podczas wyrzutu ściółki może dochodzić do pylenia, dlatego warto zapoznać się również z tym parametrem – w szczególności, jeśli ma być ona użytkowana w kurniku zamkniętym.

Decydując się na doposażenie gospodarstwa w ścielarkę, należy dokładnie rozpoznać swoje potrzeby i parametry konkretnych urządzeń, by usprawnić sobie pracę i uniknąć jakichkolwiek przeszkód.

Zobacz również