Pozwolenie wodnoprawne w pigułce – czy wiesz już o nim wszystko?

Pozwolenie wodnoprawne w pigułce – czy wiesz już o nim wszystko?

Przy projektach budowlanych takich jak np. budowa pomostu czy też urządzenia wodnego wymagane jest posiadanie wodnoprawnego pozwolenia. Inwestycje mające wpływ na stan wód oraz chęci korzystania z nich również wymaga takiego pozwolenia. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób możesz uzyskać wspomniane pozwolenie, oraz do czego może ono przydać Ci się w przyszłości.  

Przy projektach budowlanych takich jak np. budowa pomostu czy też urządzenia wodnego wymagane jest posiadanie wodnoprawnego pozwolenia. Inwestycje mające wpływ na stan wód oraz chęci korzystania z nich również wymaga takiego pozwolenia. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób możesz uzyskać wspomniane pozwolenie, oraz do czego może ono przydać Ci się w przyszłości.

 

Wodnoprawne pozwolenie – co to takiego i gdzie można załatwić?

Obowiązek posiadania wodnoprawnego pozwolenia istnieje od 01.01.2018. Takie pozwolenie trzeba uzyskać jeszcze przed pozwoleniem na budowę.

Jest to zezwolenie upoważniające m.in. do budowy wodnych urządzeń lub szczególnego korzystania z wybranych wód. Udzielane jest przez wodną administrację w momencie administracyjnej decyzji.

Do otrzymania pozwolenia konieczne jest szczegółowe hydrologiczne opracowanie, czyli operat wodnoprawny.

Takie pozwolenie trzeba uzyskać jeszcze przed pozwoleniem na budowę. Wodnoprawne zezwolenie musi być dołączone do wniosku z pozwoleniem na budowę, zgłoszenia jej, wykonywania budowlanych robót, a także do zgłoszenia zmiany użytkowania danego obiektu lub jego danej części.

Jak załatwić takie pozwolenie wodnoprawne?

Wodnoprawne pozwolenie można załatwić poprzez wizytę w urzędzie lub drogą listowną, bądź mailową.

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy potrzebne, a kiedy nie

Istnieją sytuacje, które wymagają jedynie zgłoszenia wodnoprawnego bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia.

Chcąc dokonać realizacji przedsięwzięcia wymagającego zarówno pozwolenia jak i zgłoszenia wodnoprawnego, trzeba załatwić to poprzez jednostkę Wód Polskich. Jednostka załatwia sprawę w jednym postępowaniu, kończąc na wydaniu wodnoprawnego pozwolenia.

 

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jeśli planuje się, np.:

– długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej

– regulację wód, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (strumienie, potoki, rzeki)

– zabudowę potoków górskich, rekultywację wód podziemnych i powierzchniowych

– wykonywanie wodnych urządzeń

– wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji, które hamują rozwój glonów

– inwestycje na obszarach ze szczególnym zagrożeniem powodziowym

 

Pozwolenia wodnoprawne nie potrzebne w przypadku m.in.:

– holowania i spławu drewna

– żeglugi na drogach wodnych śródlądowych

– wykonywania ważnych prac zabezpieczających w czasie powodzi

– przebudowiy, remontu dróg rowerowych (wyjątkiem jest prowadzenie dróg rowerowych przez powierzchniowe wody)

Zgłoszeń wodnoprawnych wymaga np.:

– praca przy budowie pomostu o szerokości do 3 m, długości całkowitej – 25 m

– odwadnianie budowlanych wykopów

– przebudowa rowu, która polega na wykonaniu przepustu albo innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m

– wydobywanie żwiru, kamienia, piasku etc. z wód w sprawie utrzymywania wód, dróg wodnych śródlądowych, a także w związku z remontem wodnych urządzeń, które wchodzą w obowiązki właściciela danych wód

Jak długo jest ważne pozwolenie wodnoprawne?

Wodnoprawne pozwolenie jest wydawane na 30 lat.

W zależności od rodzaju wodnoprawnego pozwolenia zależny jest czas ważności.

4 lata – wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych lub wód ścieków przemysłowych, które zawierają szkodliwe dla wodnego środowiska substancje i są własnością innych podmiotów

5 lat – wydobywanie z powierzchniowych wód (morskich wewnętrznych oraz wewnętrznych) Zatoki Gdańskiej, żwiru, kamienia, piasku itp. dodatkowo wycinane z wód lub brzegu roślin

10 lat – wprowadzanie do ziemi lub wód ścieków

Ważność dokumentu liczy się od dnia zapadnięcia ostatecznej decyzji o wydaniu powyższego pozwolenia.

Jeżeli po przeczytaniu powyższego artykułu dalej masz problem ze zrozumieniem tego, jak w łatwy sposób możesz zdobyć upragnione pozwolenie wodnoprawne, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – istnieje wiele profesjonalnych firm, które Ci z tym pomogą – zatrudnieni w nich fachowcy gwarantują najwyższy profesjonalizm oraz szybkie i sprawne przeprowadzenie przez całą procedurę administracyjną.

 

Zobacz również