Kluczowe umiejętności nowoczesnych menedżerów – jak je doskonalić?

Kluczowe umiejętności nowoczesnych menedżerów – jak je doskonalić?

We współczesnej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa nieustannie ze sobą rywalizują, dlatego niezwykle istotną rolę odgrywają w nich menedżerowie, którzy są odpowiedzialni za kompleksowe zarządzanie pracownikami. Powinni oni koniecznie rozwijać swoje umiejętności, gdyż stanowi to gwarancję wysokiej skuteczności działania. Optymalnym sposobem na znaczne podniesienie kwalifikacji kierowniczych jest zapisanie się na studia MBA. Sucha wiedza musi być poparta kompetencjami

We współczesnej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa nieustannie ze sobą rywalizują, dlatego niezwykle istotną rolę odgrywają w nich menedżerowie, którzy są odpowiedzialni za kompleksowe zarządzanie pracownikami. Powinni oni koniecznie rozwijać swoje umiejętności, gdyż stanowi to gwarancję wysokiej skuteczności działania. Optymalnym sposobem na znaczne podniesienie kwalifikacji kierowniczych jest zapisanie się na studia MBA.

Sucha wiedza musi być poparta kompetencjami miękkimi

W przypadku każdego menedżera ogromne znaczenie ma dobra organizacja czasu pracy. Pomaga ona bowiem w wyznaczaniu realnych celów i przedsięwzięć, odbywaniu spotkań z partnerami biznesowymi, rozdzielaniu zadań podwładnym, a także nadzorowaniu efektów realizacji poszczególnych etapów projektu. Na uwagę zasługuje ponadto zdolność analizy ryzyka połączona z otwartością na radzenie sobie z potencjalnymi problemami. Dzięki niej osoba piastująca kierownicze stanowisko potrafi szybko wdrożyć nowy plan działania – idealnie dostosowany do aktualnej sytuacji. Oto pozostałe istotne kompetencje ułatwiające zarządzanie:

  • konstruktywne wyrażanie opinii – stanowczo, ale jednocześnie merytorycznie (logiczne argumenty)
  • skuteczne motywowanie pracowników – poprzez oddawanie im inicjatywy, aktywne słuchanie, udzielanie pochwał werbalnych i stosowanie premii finansowych
  • sprawne zarządzanie zespołem – oparte na dobieraniu odpowiednich ludzi, ustalaniu właściwych priorytetów, wzbudzaniu zaufania, rozwiązywaniu konfliktów, docenianiu pomysłowości czy sprawiedliwym rozliczaniu zadań
  • myślenie strategiczne (długofalowe)

Oczywiście nie można też zapomnieć o empatii (będącej podstawą do nawiązywania owocnej współpracy), kreatywności, odporności na stres, chęci samodoskonalenia, perswazji, życzliwości i kulturze osobistej. Wszystkie wymienione powyżej kompetencje rozwijają studia MBA, które trwają zazwyczaj cztery semestry i odbywają się w trybie zaocznym bądź wieczorowym.

Bez zdolności praktycznych ani rusz

Studia MBA to znakomity wybór dla doświadczonych menedżerów, osób aspirujących do przejęcia większej odpowiedzialności w firmie czy przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Podstawowym warunkiem zapisania się na nie jest dysponowanie dyplomem licencjata na kierunku zarządzanie i marketing, administracja, finanse i rachunkowość, ewentualnie ekonomia. Kandydat powinien też posiadać certyfikat językowy – najlepiej z języka angielskiego. Podczas zajęć uczestnicy nabywają zarówno umiejętności miękkie, jak i typowo twarde (praktyczne). Do tych ostatnich zaliczamy m.in. ekspresowe selekcjonowanie informacji o rynku, trendach lub konkurencji, prowadzenie produktywnych negocjacji, dobrą znajomość specjalistycznych narzędzi branżowych, efektywne analizowanie różnych modeli biznesowych, sprawne korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych czy prawidłowe weryfikowanie ksiąg rachunkowych.

Podsumowując, każdy menedżer jest zobligowany do poszerzania i doskonalenia swoich umiejętności, ponieważ przynosi to realne korzyści jego firmie, a dodatkowo daje mu szansę na awans i wyższe zarobki. Świetnym rozwiązaniem są w tym przypadku zwłaszcza studia MBA, które obejmują liczne wykłady, ćwiczenia, debaty, panele i warsztaty. Alternatywę stanowią rozmaite kursy oraz szkolenia.

Zobacz również