Jak sprawdzić, czy system informatyczny jest właściwie chroniony?

Jak sprawdzić, czy system informatyczny jest właściwie chroniony?

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność choć w pewnym stopniu opiera się na oprogramowaniu komputerowym, musi szczególnie zadbać o bezpieczeństwo danych. Informacje takie, jak dane handlowe czy osobowe wymagają szczególnej ochrony. Jeżeli określone warunki potrzebne do zachowania bezpieczeństwa nie zostaną spełnione, przedsiębiorstwo naraża się nie tylko na szkody wizerunkowe, ale przede wszystkim na spadek zaufania klientów oraz

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność choć w pewnym stopniu opiera się na oprogramowaniu komputerowym, musi szczególnie zadbać o bezpieczeństwo danych. Informacje takie, jak dane handlowe czy osobowe wymagają szczególnej ochrony. Jeżeli określone warunki potrzebne do zachowania bezpieczeństwa nie zostaną spełnione, przedsiębiorstwo naraża się nie tylko na szkody wizerunkowe, ale przede wszystkim na spadek zaufania klientów oraz na problemy z prawem. Jak więc sprawdzić, czy dane, które powinny być jawne jedynie dla wyznaczonych pracowników firmy są odpowiednio chronione?

Audyt bezpieczeństwa informacji

Z pomocą w sprawdzeniu bezpieczeństwa systemu informatycznego przychodzą firmy świadczące usługę audytu bezpieczeństwa informacji. Usługa polega na przeprowadzeniu socjotechnicznych testów penetracyjnych pozwalających na zbadanie świadomości pracowników a także skuteczności już istniejących rozwiązań, oraz na sprawdzeniu ogólnego funkcjonowania systemów bezpieczeństwa. Dzięki temu można w praktyce sprawdzić, czy dane są chronione w odpowiedni sposób. Audyt pozwala także na zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń wycieku informacji z przedsiębiorstwa a także na szczegółowy przegląd zgodności procedur i polityk bezpieczeństwa z normą ISO 27000. Audyt bezpieczeństwa informacji oznacza także sprawdzenie, czy pracownicy znają zasady bezpieczeństwa, jakie obowiązują w danej firmie.

Ta usługa pomaga ustalić, czy już istniejące procedury bezpieczeństwa są wystarczające dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania firmy. Po audycie władze przedsiębiorstwa są zawiadamiane o tak zwanych punktach krytycznych, które mogą stanowić zagrożenie. Sprawnie przeprowadzony audyt pozwala także na przygotowanie planu wdrożeniowego obejmującego naprawienie tych procedur, które nie są zgodne z normami.

Plan ciągłości działania

Plan ciągłości działania to kolejne rozwiązanie, które można wdrożyć by sprawdzić istniejące już procedury bezpieczeństwa pod kątem ich skuteczności oraz zgodności z normami. Jest to usługa polegająca na wdrożeniu planu awaryjnego na wypadek wystąpienia sytuacji krytycznej dla funkcjonowania firmy.

Dzięki sprawdzeniu obecnie obowiązujących procedur – również tych dotyczących bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych – można zweryfikować, czy informacje są chronione w sposób prawidłowy i czy nawet krytyczna sytuacja nie zaszkodzi funkcjonowaniu firmy. Krytyczną sytuacją można nazwać zarówno niedyspozycję kluczowych pracowników i managerów jak i sytuacje losowe, takie jak pożar czy powódź siedziby.

Testy penetracyjne

Kolejną metodą na precyzyjne sprawdzenie bezpieczeństwa danych firmy są testy penetracyjne. Ta usługa dotyczy zarówno testów dotyczących styku z Internetem jak i testów sieci wewnętrznej. Dodatkowo sprawdzone zostają aplikacje, serwisy internetowe, aplikacje mobilne i konfiguracje systemów operacyjnych – a więc wszystko to, z czego korzystają pracownicy i klienci podczas przetwarzania danych i informacji.

W ramach testów penetracyjnych zewnętrzni wysokiej klasy specjaliści sprawdzą, czy żadne z istniejących już w firmie działań zabezpieczających nie posiada „luk”, które mogą pozwolić na działanie podmiotów trzecich. Jest to kluczowa kwestia zarówno dla bezpieczeństwa jak i wizerunku spółki w oczach klientów i konkurencji.

Podsumowując

Istnieje szereg sprawdzonych działań, które warto jest podjąć dla zweryfikowania bezpieczeństwa informacji systemów informatycznych funkcjonujących wewnątrz przedsiębiorstwa. Na rynku znaleźć można firmy, które świadczą takie usługi kompleksowo, co pozwala w sposób całościowy rozwiązać problem ochrony systemów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem. Dzięki audytom i testom bezpieczeństwa zyskuje się pewność, że ochrona danych handlowych i osobowych jest skuteczna i realizowana zgodnie z prawem.

Źródło: ISecure – inspektor ochrony danych osobowych

Zobacz również