Inwentaryzacja budynku – czym jest, kto wykonuje?

Inwentaryzacja budynku – czym jest, kto wykonuje?

Inwentaryzacja budynku jest dokumentacją poświadczającą aktualny stan istniejącego budynku. Przeprowadza się ją w przypadku kupna lub sprzedaży nieruchomości oraz przy generalnych remontach domu, np. podczas jego przebudowy, nadbudowy lub zmiany dachu. Inwentaryzacja budowlana zwana też projektem technicznym budynku może być przeprowadzona przez rzeczoznawcę budowlanego. Kiedy wykonać inwentaryzację budynku i co powinna ona zawierać?  Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku jest dokumentacją poświadczającą aktualny stan istniejącego budynku. Przeprowadza się ją w przypadku kupna lub sprzedaży nieruchomości oraz przy generalnych remontach domu, np. podczas jego przebudowy, nadbudowy lub zmiany dachu. Inwentaryzacja budowlana zwana też projektem technicznym budynku może być przeprowadzona przez rzeczoznawcę budowlanego. Kiedy wykonać inwentaryzację budynku i co powinna ona zawierać? 

Inwentaryzacja budowlana – co to takiego?

 Inwentaryzacja budowlana to dokument, w którym przedstawiony został rzeczywisty stan istniejącego budynku. Zazwyczaj wykonuje ją rzeczoznawca budowlany, rzeczoznawca majątkowy lub architekt odpowiedzialny za przygotowanie projektu przebudowy domu. Może ona przybierać formę papierowego lub elektronicznego projektu technicznego i musi zawierać rzuty, opisy, rysunki i dokumentację fotograficzną wszystkich części domu. Prawidłowo przygotowana inwentaryzacja budynku jest bardzo istotna w przypadku starych domów, ich kupna lub sprzedaży. W takim przypadku dokument pomaga nie tylko ustalić rzeczywisty stan nieruchomości, ale i zastępuje nam starą dokumentację techniczną, na podstawie której przed laty wydano zgodę na użytkowanie budynku. Dokumentacja sporządzona na podstawie inwentaryzacji budowlanej powinna też wskazywać wszystkie zmiany, jakie zaszły w konstrukcji i architekturze budynku w wyniku prowadzonych prac remontowo-budowlanych, a także zmiany, które zaszły podczas użytkowania domu. 

Kiedy wykonać inwentaryzację budowlaną? 

Inwentaryzację budowlaną należy wykonać w przypadku kupna lub sprzedaży nieruchomości. Jeżeli jesteśmy nabywcami domu, możemy oczekiwać jej wydania przez dotychczasowego właściciela. Dokument będzie nam też potrzebny w przypadku podziału domu oraz wyodrębnienia w nim lokali użytkowych. Przeprowadzenie inwentaryzacji budynku powinniśmy również zlecić w momencie zmiany instalacji lub ich nowego montażu. W szczególności chodzi tutaj o instalację gazową, elektryczną, grzewczą i wodną. Zazwyczaj jednak inwentaryzacja budynków przeprowadzana jest w przypadku generalnych remontów, podczas których dochodzi do zmian w konstrukcji nieruchomości, np. przebudowy, nadbudowy, instalacji dodatkowych okien i drzwi lub wymiany dachu. 

Musimy pamiętać, że bez aktualnej inwentaryzacji nieruchomości nie uzyskamy pozwolenia na modernizację domu. Dopiero na jej podstawie architekt lub projektant odpowiedzialny za projekt zmian remontowo-budowlanych będzie mógł przygotować bezpieczny projekt przebudowy budynku lub jego części. Co istotne, według przepisów Prawo budowlanego projekt ten musi jeszcze zatwierdzić inspektor budowlany przypisany do gminy, w którym znajduje się nieruchomość. 

Co zawiera inwentaryzacja budynku? 

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja budynku musi zawierać informacje dotyczące rodzaju budynku, jego lokalizacji, wysokości, liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej, a także jego przeznaczenia. Poza tym w dokumentacji poinwentaryzacyjnej budynku powinny się znaleźć konieczne dane i opisy techniczne, w tym dokumentacja rysunkowa, dokumentacja fotograficzna i rzuty techniczne. Wszystkie dokumenty sporządzone przez rzeczoznawcę budowlanego muszą być dokładnie opisane. Inwentaryzacja budynku zawiera też:

  • rzut działki w skali 1:500 z danymi dotyczącymi budynku użytkowego, tarasu, chodnika, śmietnika, studni, szamba, ogrodzenia działki i przydomowych przyłączy naziemnych o podziemnych
  • zwymiarowane rzuty kondygnacji naziemnych i podziemnych z instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100
  • rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z rysunkami więźby dachowej, przewodów kominowych, przewodów dymowych, przewodów wentylacyjnych i odwodnienia dachu
  • rysunki elewacji i jej elementów
  • przekroje kondygnacji naziemnych i podziemnych z naniesionymi wysokościami punktów charakterystycznych (wysokości poziomu klatek schodowych, posadzek, tarasów, kominów, dachu, ogrodzenia i poziomu działki)
  • dokumentację rysunkową i fotograficzną z opisem miejsca jej wykonania.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Zobacz również