Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm. Jak skorzystać

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm. Jak skorzystać

Korzyści, jakie daje fotowoltaika, od bardzo dawna są doceniane nie tylko przez prywatnych inwestorów. Coraz chętnie na montaż paneli fotowoltaicznych decydują się firmy i instytucje, które chcą zmniejszyć koszty utrzymania firmy i wyposażyć ją w dodatkowe źródło energii. Na decyzję o zakupie fotowoltaiki wpływa także dostępność korzystnych dopłat, z których mogą skorzystać inwestorzy. Z jakiego

Korzyści, jakie daje fotowoltaika, od bardzo dawna są doceniane nie tylko przez prywatnych inwestorów. Coraz chętnie na montaż paneli fotowoltaicznych decydują się firmy i instytucje, które chcą zmniejszyć koszty utrzymania firmy i wyposażyć ją w dodatkowe źródło energii. Na decyzję o zakupie fotowoltaiki wpływa także dostępność korzystnych dopłat, z których mogą skorzystać inwestorzy. Z jakiego dofinansowania do fotowoltaiki mogą skorzystać firmy?

Fotowoltaika. Program Energia Plus dla firm

Program dotacyjny Energia Plus wspiera małe i średnie firmy w inwestycjach mieszczących się w kategorii odnawialnych źródeł energii. Głównym celem programu jest pomoc przedsiębiorcom inwestującym w fotowoltaikę w celu realnego ograniczenia szkodliwego wpływu przedsiębiorstw i wytwórców na stan powietrza w Polsce.

W programie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku i przeprowadzenie audytu energetycznego rekomendującego inwestycję w OZE dla firmy. Wnioskodawca musi także wykazać, że zużycie energii elektrycznej w jego firmie w ciągu roku przekracza wartość 2 GWh i że przeprowadził oszczędności energetyczne nie mniejsze niż 5%.

Nabór wniosków do programu Energia Plus dla firm z fotowoltaiką jest ciągły i trwa do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania środków dotacji. Dofinansowanie obejmuje dotację i pożyczkę dla firm. Jeżeli wnioskodawca decyduje się na finansowanie bezzwrotne, wówczas dotacja sięga 50 tys. zł. Wysokość pożyczki dla firmy może wynieść nawet 3,95 mln zł.

Fotowoltaika dla firm – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla firm inwestujących w fotowoltaikę jest dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest rozwój zaplecza technicznego Polski przy zachowaniu rozwoju spójności terytorialnej. Priorytetem jest też ochrona środowiska naturalnego i poprawa stanu zdrowia.

Do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mogą przystąpić przedsiębiorcy, jednostki administracji rządowej, jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Program przewiduje cztery osie priorytetowe, z czego pierwsza oś dotyczy odnawialnych źródeł energii (w tym fotowoltaiki). Firmy decydujące się na udział w projekcie, chcące podnieść efektywność energetyczną spółki, mogą uzyskać dopłatę na:

  • budowę sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia,
  • poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
  • produkcję, dystrybucję i wykorzystanie OZE do budowy farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych i instalacji na biomasę.

Nabór wniosków do programu prowadzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w latach 2014–2020. W ramach dopłaty można odzyskać 85% wydatków firmy na zakup i montaż fotowoltaiki. W ramach pierwszej osi priorytetowej środki dla OZE wynoszą 1528,4 mln euro.

Dofinansowanie paneli PV dla firmy – BOCIAN

Celem programu BOCIAN jest znaczna redukcja i eliminacja emisji CO₂ na terenie Polski dzięki instalacji urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii. Wsparcie firm i instytucji obejmuje nie tylko inwestycje energetyczne, ale też cieplne. Dofinansowanie fotowoltaiki dotyczy paneli PV zamontowanych na budynku lub gruncie o mocy od 40 kWp do 1 MWp, a także wielkoformatowych kolektorów słonecznych wraz z akumulatorem ciepła.

Otrzymane z programu BOCIAN środki na fotowoltaikę dla firmy nie mogą pokrywać wydatków związanych z zarządzaniem panelami PV. W ramach dopłaty mogą jednak powstawać inwestycje hybrydowe i magazyny dla energii elektrycznej i ciepła wyprodukowanych za pomocą fotowoltaiki.

Nabór wniosków do programu BOCIAN dla firm jest ciągły. Umowy dotacyjne z przedsiębiorcami mają być zawierane do końca 2020 roku. Dopłaty do fotowoltaiki obejmują pożyczkę o maksymalnej wysokości 4 mln zł (lub 85% wartości całej inwestycji solarnej), która nie może być umorzona. Pożyczka udzielana jest inwestorowi na okres maksymalnie 15 lat, z kwartalną spłatą raty. Pieniądze są wypłacane jako refundacja kosztów.

Źródło: House Solutions – fotowoltaika

Zobacz również