3 najważniejsze zasady żywienia drobiu

3 najważniejsze zasady żywienia drobiu

Wyniki osiągane w trakcie hodowli zwierząt w dużej mierze uzależnione są od dostarczanego im pokarmu. Odpowiednia dieta odpowiada za zdrowie, prawidłowy rozwój tkanek, wzrost zwierzęcia, ale także jakość otrzymywanych produktów – w przypadku drobiu – jaj i mięsa. Zapewnienie jak najlepiej zbilansowanego żywienia jest zatem kluczem do osiągnięcia jak najlepszych wyników i zysków przez zwiększenie

Wyniki osiągane w trakcie hodowli zwierząt w dużej mierze uzależnione są od dostarczanego im pokarmu. Odpowiednia dieta odpowiada za zdrowie, prawidłowy rozwój tkanek, wzrost zwierzęcia, ale także jakość otrzymywanych produktów – w przypadku drobiu – jaj i mięsa. Zapewnienie jak najlepiej zbilansowanego żywienia jest zatem kluczem do osiągnięcia jak najlepszych wyników i zysków przez zwiększenie wartości oferowanych produktów.

Składniki mineralne w żywieniu drobiu

Prawidłowy rozwój oraz zapewnienie zdrowej przemiany materii zależy od dostarczenia organizmom niezbędnych składników odżywczych i mineralnych – w przystosowanej do danego organizmu formie i dawce. Z pewnością dużo łatwiejsze jest utrzymanie odpowiedniej ilości pokarmu w odniesieniu do niezbędnej kurom kaloryki, natomiast zapewnienie prawidłowej podaży składników mineralnych jest zadaniem dużo trudniejszym. Składniki mineralne w rozwoju drobiu pełnią bardzo ważną rolę, lecz zapotrzebowanie na nie jest różne, w zależności od kierunku produkcyjnego oraz fazy wzrostu.

W żywieniu drobiu najważniejszą rolę, wpływającą na ich rozwój, pełni aż ponad 30 pierwiastków. Należą do nich m. in.:

  • wapń
  • fosfor
  • sód i chlor
  • magnez
  • żelazo

Jak zapewnić odpowiednie żywienie drobiu?

Zapewnienie prawidłowej podaży składników mineralnych odbywa się przez dostarczenie ich odpowiedniej ilości wraz z pożywieniem poprzez zastosowanie dodatków do pasz. Najczęściej wykorzystywanymi dodatkami do żywienia drobiu są nieorganiczne formy składników mineralnych, jakie otrzymywane są w drodze odzysku z kopalin. Wykazują się one jednak mniejszą przyswajalnością niż konkurencyjne formy dodatków – związki organiczne. Te ostatnie powinny być źródłem około 20 do 30 % dziennego zapotrzebowania drobiu na składniki mineralne, ze względu właśnie na ich wysoką biodostępność (wchłanialność). Podobnym działaniem, jak formy organiczne, cechują się chelaty poszczególnych składników mineralnych, które są połączeniem mikro – lub ultraelelmentu z aminokwasem.

Premiks jako źródło zbilansowanego żywienia drobiu

Samodzielne przygotowanie odpowiednich mieszanek paszowych do żywienia drobiu byłoby bardzo czasochłonne i wymagałoby dużej wiedzy i zaangażowania. Dlatego stworzono mieszanki, które pokrywają zapotrzebowanie na wskazane składniki mineralne w odpowiednich proporcjach z uwzględnieniem kierunku produkcyjnego hodowli oraz aktualnej fazy rozwojowej drobiu. Zatem do gospodarza należy jedynie zadbanie o zmieszanie dwóch preparatów w odpowiednich dawkach. Tymi preparatami są:

  • pasze mineralne – pokrywające zapotrzebowanie drobiu na podstawowe mikroelementy, jak wapń, sód, chlor, fosfor – kreda pastewna, fosforany lub chlorki sodu, kwaśny węgla sodu;
  • premiks – mieszanka makro – i mikroelementów (magnez, potas, siarka itp.) z innymi pierwiastkami, których kompozycja dostosowana jest do strategii hodowlanej fermy.

Gotowe mieszanki są najbezpieczniejszą formą żywienia drobiu. Ich przygotowanie należy do wykwalifikowanych specjalistów w oparciu o wieloletnie badania, które oprócz samego działania konkretnego pierwiastka na drób, przewidziały również oddziaływania między poszczególnymi mikro – i makroelementami.

Zobacz również